Menu

Οι Έλληνες στην Αρμενία

Του Ελευθέριου Χαρατσίδη, διδάκτορος Εθνολογίας

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ πληθυσμός της σύγχρονης Αρμενίας, σύμφωνα με στοιχεία του 1989, ήταν περίπου 8.000 άτομα. Ο πληθυσμός αυτός συγκροτήθηκε από ομάδες, οι οποίες εμφάνιζαν κοινωνικοπολιτιστικές ιδιαιτερότητες που συνδέονταν με την εθνική ιστορία και τις ασχολίες τους στην προηγούμενη πατρίδα τους. Η διαμόρφωση του ελληνικού πληθυσμού της Αρμενίας ήταν το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης και πολύπλοκης ιστορικής διαδικασίας που συνδεόταν τόσο με την ιστορία των περιοχών προέλευσης, όσο και με την ιστορία της ίδιας της Αρμενίας.

Μεταλλωρύχοι

Η έλευση των Ελλήνων στην Αρμενία και ειδικότερα στις βορειοανατολικές περιοχές της, συνδέεται με την εξόρυξη και την κατεργασία χαλκού. Η πείρα και η δεξιοτεχνία τους στο συγκεκριμένο τομέα, ήταν γνωστή στους τοπικούς πρίγκιπες οι οποίοι καλούσαν Ελληνες μεταλλωρύχους για να αναπτυχθούν τα μεταλλεία τους. Ετσι, το 1763 προσκλήθηκαν από την Αργυ- ρούπολη (Γκιουμουσχανέ) Ελληνες μεταλλωρύχοι, οι οποίοι οργάνωσαν τις εργασίες στα ορυχεία της μονής Αχταλά, όπου σχημάτισαν οικισμό. Μερικά χρόνια αργότερα, σε απόσταση 10 χιλ. από το σημείο αυτό και κοντά σε ένα μεγάλο χυτήριο δημιουργηθηκε απο Ελληνες ο οικισμός Μαντάν, ενώ ο αριθμός των Ελλήνων στο εργοστάσιο Σαμλούγκ και το ορυχείο Μπιαντίκ που λειτούργησαν στην περιοχή τα επόμενα έτη, έφθανε τα 1.000 άτομα.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, η βασιλική κυβέρνηση δεν κατέβαλλε στους μεταλλωρύχους, οι οποίοι αντιμετώπιζαν ήδη δυσχέρειες, το συμφωνημένο ποσό για το χαλκό που παρέδιδαν. Οι εργαζόμενοι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα ορυχεία και ασχολήθηκαν με τη γεωργία, σχηματίζοντας σε απόσταση 10-30 χλμ. από τα εργοστάσια, τα χωριά Κόγκας και Γιαγκντάν.

Κατά τη διάρκεια του 19ου αι. Οι Ελληνες επιδίδονται στην κατεργασία μετάλλων στις περιοχές Ιτζεβάν και Ντιλιζάν, όπου χτίζουν δύο εργοστάσια. Στη συνέχεια περνούν στην επαρχία του Ζαγκεζούρ και αργότερα της Αλεξαντροπόλ. Η εσωτερική μετανάστευση που οφειλόταν στις έρευνες για τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων μετάλλων, οδήγησε στο σχηματισμό του οικισμού Νοβομιχάιλοβκα (σημερινό Ανκα- βάν, επαρχία Ραζντάν).

Στην επαρχία Ζαγκεζούρ, μια εταιρία Ελλήνων μεταλλουργών, ίδρυσε στη δεκαετία 1840, δύο εργοστάσια τα οποία στα τέλη του 19ου αι. εξελίχθηκαν σε μεγάλες μεταλλουργικές επιχειρήσεις. Στην ίδια επαρχία, τη δεκαετία 1850, κτίσθηκε ένα μεγάλο χυτήριο χαλκού που ανήκε στον Ελληνα Χαραλάμπη Κουντουροβ και σε δυο συνέταιρους του. Στην επαρχία Αλεξαντροπόλ, Ελληνες μεταλλουργοί οργάνωσαν το ορυχείο Σαγκάλι – Εϊλάρ μαζί με τον οικισμό Σισιμαντάν απ’ όπου το μετάλλευμα χαλκού πήγαινε για επεξεργασία στο Αλαβερντί.

Επαγγέλματα

Η μεγάλη εισροή Ελλήνων στην Αρμενία άρχισε μετά το ρωσοτουρ- κικό πόλεμο του 1827-1829 όταν μετοίκησε εκεί μεγάλος αριθμός Ελλήνων προσφύγων από τις περιοχές Καρς, Ερζερούμ και Μπαγιαζέτ. Οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στην επαρχία της Αλεξαντροπόλ (σημερινό Λενινακάν κουμρί). Τότε δημιουργήθηκαν από Ελληνες αγρότες οι οικισμοί Σαριμπάς, Μπαϊ- τάρ και Μπαγιαντούρ, ενώ ελληνικός συνοικισμός («Ουρμνότς» ή «Ουινερί μαϊλά», δηλ. συνοικισμός των Ελλήνων») διαμορφώθηκε και μέσα στην ίδια την Αλεξαντροπόλ, όταν εγκαταστάθηκαν εκεί, το 1830 150 οικογένειες Ελλήνων. Η μεγάλη αυτή ομάδα προσφύγων αριθμούσε περισσότερους από 100 τεχνίτες και βιοτέχνες, μεταξύ των οποίων πολλοί ράφτες, καπελάδες, σιδεράδες, πελεκητές πέτρας κ.ά. Ενα από τα κυριότερα επαγγέλματα που ασκούσαν οι Ελληνες ήταν αυτό του κτίστη, με αποτέλεσμα να οικοδομηθούν υπέροχες εκκλησίες, μύλοι και κατοικίες. Ραγδαία ανάπτυξη παρατηρήθηκε και στο εμπόριο αφού τα καταστήματα που ανήκαν στην ελληνικη κοινοτητα και στην εκκλησία (κτίστηκε το 1850 και ήταν αφιερωμένη στον Αγιο Γεώργιο) έφταναν τα 60.

Σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του 1897 στη βορειοανατολική Αρμενία (επαρχία Λορί) υπήρχαν περίπου 6000 Ελληνες, με κύριες ασχολίες την εξόρυξη μετάλλων και τη γεωργία. Αλλη περιοχή με συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς ήταν η επαρχία της Αλεξαντροπόλ (Λενινακάν, Κουρμί), με 2.500 περίπου Ελληνες. Στις περιφέρειες Νορμπα- γιαζέτ (περιοχή Ραζτάν) και Ζαγκε- ζούρ ζούσαν αντίστοιχα 179 και 380 Ελληνες.

20ς αιώνας

Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι., ο αριθμός των Ελλήνων της Αρμενίας μειώνεται και ένα τμήμα έρχεται στην Ελλάδα. Το 1931 στην Αρμενική Σοσιαλιστική Σοβιετική Δημοκρατία ζούσαν 4.302 Ελληνες εκ των οποίων 3.903 στη βορειοανατολική Αρμενία, 411 στην περιοχή Ραζτάν και 688 στην περιοχή Στεπαναβάν.
Εως το 1988, η βασικότερη ομάδα Ελλήνων, περίπου 4.450 άτομα, ήταν κατανεμημένη στις περιοχές: Λορί (κωμοπόλεις Μαντάν, Σαμλούγκ, Μπιαντίκ), Στεπαναβάν (χωριό Γιαγ- τάν) και Ραζτάν (χωριό Ανκαβάν). Μικρές ομάδες Ελλήνων (συνολικά 3.200 άτομα), ζούσαν στις πόλεις Ερεβαν, Λενινακάν (σημερινή Κουμρί), Κιροβακάν, Στεπαναβάν, Αλαβερντί και Ραζντάν.

 

Πηγή: history-of-macedonia.com

Διαβάστε περισσότερα...

Όταν η ΑΟΖ αφοπλίζει την Τουρκία

Γράφει ο Νικόλαος Λυγερός

Την ώρα που μερικοί από τους δικούς μας αναρωτιούνται ακόμα αν η έννοια της ΑΟΖ, όπως την ανέδειξε ο καθηγητής Καρυώτης, έχει κάποια αξία, την ώρα που μερικοί από τους δικούς μας φοβούνται ακόμα και να την θεσπίσουν, η δυναμική της ΑΟΖ όχι μόνο προβληματίζει την Τουρκία, αλλά στην ουσία την αφοπλίζει. Πρόκειται βέβαια, για την ΑΟΖ της Κύπρου, η οποία είναι πολύ μικρότερη από την ΑΟΖ της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, οι κινήσεις της Κύπρου το 2003, το 2007 και το 2010 με τις τρεις διακρατικές συμφωνίες διαδοχικά με την Αίγυπτο, το Λίβανο και το Ισραήλ, φέρνουν τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα. Ο Lasker έλεγε στο σκάκι, ως παγκόσμιος πρωταθλητής για 27 χρόνια, ότι η καλή κίνηση είναι αυτή που ενοχλεί τον αντίπαλο. Ενώ οι περισσότεροι προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ΑΟΖ δεν έχει μεγάλη σημασία σε σχέση με το Casus Belli για τα χωρικά ύδατα και την υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΖ αποδεικνύει de facto ότι είναι όχι μόνο πιο λειτουργική, αλλά και αποτελεσματικότερη. Η απόφαση της Κύπρου ν' αρχίσει τις γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της ακόμα κι αν αυτή δεν είναι πλήρης (χρειάζονται άλλα τρία κράτη για να ολοκληρωθεί de jure) προκαλεί κινήσεις όχι αγανάκτησης, όπως νομίζουν οι περισσότεροι, αλλά κινήσεις απόγνωσης. Εδώ και χρόνια η Τουρκία δουλεύει για να μην υπάρχει η κρατική κυπριακή οντότητα κι όμως η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίχως αστερίσκους και υπέγραψε τρεις διακρατικές συμφωνίες, και τώρα έχει επιτέλους την δυνατότητα να υλοποιήσει τον στρατηγικό της σχεδιασμό. Κι αυτό γίνεται σε ένα ανεξάρτητο πλαίσιο από την Ελλάδα. Κατά συνέπεια, μπορούμε να φανταστούμε τη δράση της αν είχε κι ενίσχυση από την Ελλάδα. Πάντως το block 12 είναι μία πραγματικότητα και το ίδιο ισχύει και για τις γεωτρήσεις. Ενώ όταν η Τουρκία κάνει δηλώσεις για τα κατεχόμενα, δεν έχει κανένα νόμιμο στήριγμα και λειτουργεί αποκλειστικά ως υπουργείο τύπου που δεν μπορεί να δράσει. Οι προσπάθειες της να πείσουν τις ξένες εταιρείες και να απειλήσουν την Κύπρο με ανάλογες κινήσεις στα κατεχόμενα είναι γελοίες και δείχνουν την απόγνωσή της. Στην στρατηγική, όταν είσαι αναγκασμένος να απειλήσεις και να δείξεις την ισχύ σου, έχεις ήδη χάσει το παίγνιο του πλαισίου. Η Τουρκία έχει χρόνια που λέει τα ίδια και δεν υλοποιεί τίποτα. Η Κύπρος έχει χρόνια που δεν λέει τίποτα, αλλά παράγει έργο, το οποίο αφοπλίζει πλέον την Τουρκία, μέσω της ΑΟΖ, την ίδια που μας δίδαξε ο καθηγητής Καρυώτης.

  

Διαβάστε περισσότερα...

Η Αρμενία Επιλέγει Πολωνό προμηθευτή για τα Βιομετρικά Διαβατήρια, e-ID

Η Πολωνική Εταιρεία Εργασίες Εκτυπώσεων Ασφαλείας έχει υπογράψει μια σύμβαση για την προμήθεια και τη διανομή ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (e-Ids) και διαβατηρίων με βιομετρικά στοιχεία στη Δημοκρατία της Αρμενίας.
Για πρώτη φορά ανακοινώθηκε το Νοέμβριο 2010, το έργο ζητά περίπου 300.000 κενά βιομετρικά διαβατήρια και ένα εκατομμύριο ταυτότητες e-Ids που πρέπει να παραδοθούν στην Αρμενία κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η εταιρεία θα προμηθεύσει επίσης το λογισμικό καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη λειτουργία της νέας τεχνολογίας.
Μετά την παράδοση, η κεντρική εξατομίκευση των εγγράφων θα πραγματοποιηθεί στο Ερεβάν, με πρόσθετες υπηρεσίες συντήρησης να παρέχονται από την πολωνική εταιρεία ασφαλείας εντύπων σε συνεργασία με τον αρμενικό εταίρο της.
Η παραγωγή των ταυτοτήτων και διαβατηρίων δεν είναι η πρώτη σύμβαση που εκτελούνται από την Πολωνική Εταιρεία Εργασίες Εκτυπώσεων Ασφαλείας στη Δημοκρατία της Αρμενίας, σύμφωνα με την εταιρεία. Τον Ιούνιο, η εταιρεία εφάρμοσε ένα σύστημα ψηφιακού ταχογράφου και θα παρέχει εξατομικευμένες κάρτες ταχογράφου για τη χώρα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
Η Πολωνική Εταιρεία Εργασίες Εκτυπώσεων Ασφαλείας, λέει ότι έχει επίσης προμηθεύσει τα βιομετρικά συστήματα για διαβατήρια για τη Λιθουανία και το Μπαγκλαντές.

 

Πηγή: armenians.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Το πλήρωμα του αρμενικού ιστιοφόρου παρέδωσε την σημαία του στα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας του Αρτσάχ (Ναγκόρνο Καραμπάχ) κ. Bako Sahakyan

Στις 26 Αυγούστου, ο Πρόεδρος του Αρτσάχ κ. Bako Sahakyan παρέστη στην επίσημη τελετή παρουσίασης του πληρώματος του ιστιοπλοϊκού σκάφους Αρμενία, το οποίο ολοκλήρωσε το ταξίδι του γύρου του κόσμου . Η τελετή έλαβε χώρα στην πλατεία Veratsnund στο Στεπανακέρτ.

Ο επικεφαλής της αποστολής «Mesrop Mashtots», κ. Zori Balayan παρέδωσε τον Πρόεδρο του Αρτσάχ (NKR) την σημαία που τους συνόδευε κατά τη διάρκεια της πλοήγησης τους. Ο κ. Bako Sahakyan συνεχάρη το πλήρωμα για την επιτυχή ολοκλήρωση του ταξιδιού, υπογραμμίζοντας ότι η αποστολή η οποία διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια είναι μια σημαντική νίκη και επίτευξη για το έθνος μας. Σημείωσε ότι ολόκληρο το Αρτσάχ παρακολουθούσε προσεκτικά την πλοήγηση και γέμισε με υπερηφάνεια για κάθε επιτυχία του.
Πρόεδρος κ. Sahakyan ονόμασε το ταξίδι του « Αρμενία» ένα προσκύνημα, αφού επισκέφθηκε διάφορα μέρη της διασποράς και μετέφερε μια ισχυρή ενέργεια πατριωτισμού στους συμπατριώτες μας και δημιούργησε μια μοναδική σχέση μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του αρμενικού έθνους.
Μετά την τελετή, ο Πρόεδρος κ. Sahakyan φιλοξένησε το πλήρωμα του ιστιοπλοϊκού σκάφους στην κατοικία του. Ο Επικεφαλής της Επισκοπής της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας του Αρτσάχ Αρχιεπίσκοπος Pargev Martirosyan ήταν παρόν στη συνάντηση, όπως ανάφερε το Γραφείο Τύπου του Προέδρου του Αρτσάχ..

 

Πηγή: armenians.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Ο Επικεφαλής του Συνδέσμου Καταναλωτών της Αρμενίας κατά της εισαγωγής λεωφορείων από την Ουκρανία

Ερεβάν. –Ο Επικεφαλής της Ένωσης Καταναλωτών της Αρμενίας κ Armen Poghosyan είναι κατηγορηματικά αντίθετος κατά της εισαγωγής επιπλέον λεωφορείων Bogdan από την Ουκρανία, κ. Poghosyan δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.
Ο κ. Poghosyan υπενθύμισε σχετικά με την υπόσχεση του δημάρχου της πόλης του Ερεβάν σχετικά με την αύξηση του αριθμού των μεσαίων και μεγάλων λεωφορείων. "Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι το μέσο μέγεθος λεωφορείων Bogdan θα είναι κυρίως τα εισαγόμενα," ο κ. Poghosyan δήλωσε και πρόσθεσε ότι αυτό είναι απαράδεκτο.
Το απαράδεκτο είναι ότι το 90 τοις εκατό του πληθυσμού χρησιμοποιεί τα μικρά λεωφορεία, ενώ οι ανεπτυγμένες χώρες επικεντρώνονται στις ηλεκτρονικές μεταφορές. Επιπλέον, το γενικό σχέδιο της πόλης Ερεβάν προβλέπει ότι τα μικρά λεωφορεία θα πραγματοποιούν μόνο το 12 τοις εκατό της μεταφοράς.
Επί του παρόντος τα μικρά λεωφορεία έχουν το κύριο μερίδιο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν ελάχιστο κόστος καυσίμων, αλλά το μέγιστο κέρδος.

 

Πηγή: armenians.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Τα προιόντα του εργοστασίου Αlmast στο Ερεβάν είναι δημοφιλή στο Ιράν

Ο κ. Vahram Tepelikian, γενικός διευθυντής του εργοστασίου της στο Ερεβάν, που παράγει συνθετικών σκόνη διαμαντιών, γυαλί και σκληρά μεταλλικά εργαλεία εργασίας, καθώς και εργαλεία για την κοπή, λείανση και στίλβωση πέτρας, δήλωσε σήμερα, ότι το εργοστάσιο έχει στείλει μια μεγάλη παρτίδα των προϊόντων της προς το Ιράν . Το εργοστάσιο ιδρύθηκε το 1964 και ιδιωτικοποιήθηκε το 2011 από το διεθνές επιχειρηματικό κέντρο στο Ερεβάν.
Συνεχίζοντας ειπε,"Το Ιράν έχει γίνει ένα νέος και πολλά υποσχόμενος καταναλωτής των προϊόντων μας. Οι εξαγωγές προς τη χώρα αυτή έχουν αυξήσει σημαντικά τον όγκο παραγωγής. Σχεδιάζουμε επίσης να πωλήσουμε τα προϊόντα μας προς τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ευρώπη".
Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή την περίοδο η εταιρεία εργάζεται για να αναπτύξει μια σειρά από επενδυτικά προγράμματα που θα την βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της και την αύξηση της παραγωγής.
Σύμφωνα με την Αρμενικό Υπουργείο Οικονομίας, τον Ιανουάριο-Ιούλιο του τρέχοντος έτους το εργοστάσιο διπλασίασε την παραγωγή, κατασκευάζοντας προϊόντα αξίας 81.5 εκατομμυρίων DRAM, και πώλησε προϊόντα αξίας 77 εκατομμυρίων DRAM. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 179,2%. και οι εξαγωγές αυξήθηκαν 12 φορές στα 29.4 εκατομμύρια DRAM. Ο επικεφαλής διευθυντής του εργοστασίου αναγνώρισε ότι η ζήτηση για τα προϊόντα τους δεν είναι υψηλή στην Αρμενία λόγω κάποιων αρνητικών παραγόντων.
Ο κ. Tepelikian συνέχισε,"Τα εργαλεία που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας είναι πολύ υψηλής ποιότητας, και είναι σε μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό, αλλά η αρμενική αγορά είναι γεμάτη με χαμηλής ποιότητας και φθηνά κινεζικά εργαλεία και η ζήτηση για τα προϊόντα μας είναι η μειωμένη,"
Επεσήμανε επίσης ότι ένα μεγάλο αριθμό παρόμοιων προϊόντων τα έφεραν στην Αρμενία παράνομα, διότι πολλά από τα εργαλεία είναι πολύ μικρά σε μέγεθος και εύκολα να περάσουν λαθραία στη χώρα.
Το εργοστάσιο επισκέφθηκε την Πέμπτη ο Υπουργό Οικονομίας κ. Tigran Davtian, ο οποίος είπε ότι θα δοθεί ειδική προσέγγιση σε κάθε εργοστάσιο και τα προβλήματα των τομέων θα συζητηθούν και να επιλυθούν από κοινού.

 

Πηγή: armenians.gr

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε Cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας σε αυτόν, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies. Περισσότερα...

Πολιτική Απορρήτου - Όροι Χρήσης - Περιορισμός Ευθύνης - Επικοινωνία Σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα
Αποδέχομαι

Newsletter