Menu

«Μετζ Γιεγέρν» Η Μεγάλη Συμφορά

Νέα έκδοση

Kυκλοφόρησε το βιβλίο (κόμικ) του Πάολο Κόσι

«Μετζ Γιεγέρν»

Η Μεγάλη Συμφορά

Από το περιοδικό Αρμενικά και τις εκδόσεις Τσουκάτου

Έ­να σπα­ραχτι­κό δι­ή­γη­μα που πε­ρι­στρέ­φε­ται γύ­ρω α­πό την Αρ­με­νι­κή Γε­νο­κτο­νί­α του 1915 παρου­σιά­ζε­ται για πρώ­τη φο­ρά ως ει­κο­νο­γρα­φή­γη­μα. Πρό­σω­πα συ­ναι­σθη­μα­τι­κά δε­μέ­να, κυ­νι­κοί πο­λι­τι­κοί, καιροσκόποι εκ­με­ταλ­λευ­τές, ε­ναλ­λάσ­σο­νται α­ρι­στουρ­γη­μα­τι­κά σ’ έ­να κό­μικ σύγχρο­νο, διαχρονικό και πανανθρώπινο. Καταγγέλλει την αναλγησία του ισχυρού και τα εθνικά μίση αλλά ταυτόχρονα υμνεί την αγάπη, την αλληλεγγύη και το αίσθημα δικαίου, διαφυλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη της πρώτης γενοκτονίας του 20ού αιώνα.

Το βι­βλί­ο που εί­ναι έρ­γο του βρα­βευ­μέ­νου ι­τα­λού συγ­γρα­φέ­α και καρ­του­νί­στα Πά­ο­λο Κό­σι, προ­λο­γί­ζει η Α­ντό­νια Αρ­σλάν, η με­τά­φραση εί­ναι του Ο­χα­νές-Σαρ­κίς Αγαμπατιάν, η καλ­λι­τε­χνι­κή ε­πι­μέ­λεια του ε­ξω­φύλλου και η τε­χνι­κή ε­πε­ξερ­γα­σί­α του Μά­ικ Τσι­λι­γκι­ριάν (σελ. 144, μέ­γε­θος 17Χ24). Το βι­βλί­ο κυ­κλο­φο­ρεί στα ι­τα­λι­κά, γαλ­λι­κά, αγ­γλι­κά, ι­σπα­νι­κά, κο­ρε­α­τι­κά και τώ­ρα στα ελ­λη­νι­κά, ε­νώ ε­πι­θυ­μί­α του ιταλού εκ­δό­τη εί­ναι να με­τα­φρα­στεί και στ’ αρ­με­νι­κά με α­φορ­μή την ε­πέ­τειο των 500 χρό­νων α­πό την έκ­δο­ση του πρώ­του αρ­με­νι­κού βι­βλί­ου.

 

Μπο­ρεί­τε να το προ­μη­θευ­τεί­τε α­πό το πε­ριο­δι­κό Αρ­μενι­κά τηλ. 210 76 40 250 την ε­φη­με­ρί­δα «Α­ζάτ Ορ» τηλ. 210 95 75 011 και τις εκ­δό­σεις Τσου­κάτου τηλ. 210 88 17 341. ΤΙΜΗ 10 EΥΡΩ

 

 

Πηγή: armenika.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Αρμενία: Αύξηση των εξαγωγών φρούτων και λαχανικών για το 2011

Η Αρμενία εξήγαγε σχεδόν 17.000 τόνους φρούτων και των λαχανικών το 2011 κατά 12,5 χιλιάδες τόνους υψηλότερα σε σχέση με το 2010 και κατά 29% αυξημένες σε σχέση με το 2008.Τα στοιχεία παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας Robert Makaryan.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του αρμένιου υπουργού (τις οποίες παρουσίασε και το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της χώρας μας στο Ερεβάν της Αρμενίας) μέχρι τις 24 Μαρτίου 2012, η χώρα θα πραγματοποιήσει εξαγωγές ύψους 951 τόνων νωπών φρούτων και λαχανικών, 813 τόνους επιπρόσθετα σε σχέση με το 2011. Η εκτίμηση ότι ο συγκεκριμένος στόχος θα επιτευχθεί είναι σαφές ότι τελούν υπό την αίρεση της ευνοϊκής εξέλιξης των καιρικών συνθηκών. Ωστόσο η αγροτική παραγωγή έχει μεγαλύτερες δυνατότητες διασφάλισης έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων, ένεκα της αύξησης νέων μεθόδων παραγωγής και δημιουργίας θερμοκηπίων (παρότι εξακολουθεί να είναι ακριβή επένδυση για τα δεδομένα της αρμενικής οικονομίας). Εντός του 2012 θα εγκατασταθούν άλλοι 35 σταθμοί αντιμετώπισης των φαινομένων χαλαζόπτωσης, ενώ το 2011 προστέθηκαν ήδη 18 σε διάφορες περιοχές της Αρμενίας.

Ο κ. Makaryan ανέφερε επίσης ότι 194.000 τόνοι λαχανικών, φρούτων και σταφυλιών, αγοράστηκαν από τις επιχειρήσεις το 2011, προκειμένου να τύχουν επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων. Το 2010 η αντίστοιχη ποσότητα ήταν 168.000 τόνοι. Η μέση τιμή αγοράς ανά 1 κιλό σταφυλιών ανήλθε σε 131,9 AMD το 2011 (124,4 AMD το 2010). Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της τιμής αγοράς, καθώς βασική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων από γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αφορούν τους κατοίκους σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, κυρίως πέριξ ημιαστικών περιοχών, της Αρμενίας.

Παράλληλα οι επιχειρήσεις κονσερβοποιίας θα αγοράσουν 205.500 μετρικούς τόνους φρούτων και λαχανικών κατά το 2012. Οι επιχειρήσεις μεταποίησης εκτιμάται ότι θα εξαγοράσουν περίπου 18% περισσότερες ποσότητες σε σχέση με το 2011, εντός του οποίου το αντίστοιχο ποσό ήταν 194 χιλ. τόνοι. Ο συγκεκριμένος κλάδος της μεταποίησης τροφίμων έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της απασχόλησης και της αύξησης των εξαγωγών της χώρας.
Στις ανωτέρω ποσότητες θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι εκτιμήσεις για εξαγορά 30,7 χιλ. τόνων φρούτων και λαχανικών (11,5 χιλ. τόνοι σταφύλια, 16 χιλ. τόνοι βερίκοκα, 1500. τόνοι ροδακίνων και 4000 τόνοι λαχανικών) που θα προωθηθούν σε εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπ. Γεωργίας εκτιμάται περαιτέρω ότι εντός του 2012 θα απορροφηθούν από τα νοικοκυριά, την ντόπια αγορά ως νωπά προϊόντα, 61 χιλ. τόνοι λαχανικών, 50 χιλ. τόνοι τομάτας,25,5 χιλ. τόνοι φρούτων, 10 χιλ. τόνοι βερίκοκα, 3500 τόνοι ροδάκινα και 4300 τόνοι μήλα.

 

 

Πηγή: agrotypos.gr

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε Cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας σε αυτόν, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies. Περισσότερα...

Πολιτική Απορρήτου - Όροι Χρήσης - Περιορισμός Ευθύνης - Επικοινωνία Σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα
Αποδέχομαι

Newsletter