Menu

Η γενοκτονία ως αυτοκτονία

Γράφει ο Νικόλαος Λυγερός

 

Η έννοια της γενοκτονίας δεν είναι απλώς μία λέξη για μας, αντιπροσωπεύει ένα απαράδεκτο έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας και ως εκ τούτου πρέπει να μελετηθεί και να ενταχθεί στην παιδεία ενός λαού που μαθαίνει όχι μόνο για την ανθρωπιά, αλλά και πώς πρέπει να αντιμετωπίσει την βαρβαρότητα όταν αυτή συνεχίζει την γενοκτονία της μνήμης, διότι δεν φοβάται κανένα θεσμό όσο δεν υπάρχει η ποινικοποίηση της άρνησης της ύπαρξης της γενοκτονίας. Αλλιώς όπως λέει και ο Albert Camus για τον άνθρωπο δεν αντιλαμβανόμαστε ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα της Ανθρωπότητας είναι η αυτοκτονία. Διότι είναι οι άνθρωποι τα θύματα της γενοκτονίας και κανένας άλλος. Καθώς τα παιδιά, οι μικροί άνθρωποι, μαθαίνουν μέσω του σχολείου πώς να γίνουν πιο ανθρώπινα πρέπει να μάθουν και για τις γενοκτονίες που πλήγωσαν την Ανθρωπότητα, επειδή υπήρξαν κοινωνίες που αδιαφόρησαν για το μέλλον της, επειδή η βαρβαρότητα χρησιμοποίησε την αδράνεια των ατόμων. Το έργο του Raphaël Lemkin πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό και αυτό ειδικά στην Ελλάδα, διότι όλοι ξέρουμε ότι για να εξηγήσει με παραδείγματα τι εννοούσε με την επινόηση της λέξης γενοκτονία, πήρε τα γεγονότα που χαρακτηρίζουν τις γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων, τρεις πληθυσμοί που ζουν ειρηνικά και ελεύθερα στην πατρίδα μας ακόμα και αν δεν υπάρχει θεσμική προστασία όταν βαρβαρότητες καταπιάνονται με αυτούς, προωθώντας τις ιδέες της άρνησης διότι όλα είναι επιτρεπτά διότι κανένας πολιτικός δεν είχε το κουράγιο να πρεσβεύσει το θέμα της ποινικοποίησης για να μην κατηγορηθεί ότι καταπατά την ελεύθερη έκφραση του καθενός. Βέβαια αν ο καθένας καταλάβαινε ότι αυτή η ποινικοποίηση της άρνησης δεν είναι παρά μία ανθρώπινη απαγόρευση της βαρβαρότητας. Δεχόμαστε τις δέκα εντολές που αφορούν στους ανθρώπους αλλά δεν συνειδητοποιούμε ότι τα δικαιώματα της Ανθρωπότητας είναι απαραίτητα. Φαίνονται αφαιρετικά, ιδεαλιστικά και μάλιστα ουτοπικά αλλά ξεχνάμε ότι βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο στο παρελθόν και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεχόμαστε την απαγόρευση της αυτοκτονίας λόγω της θρησκείας αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει συσχετισμός με την έννοια της γενοκτονίας. Η ποινικοποίηση της άρνησης είναι η απαγόρευση της γενοκτονίας, είναι η απαγόρευση της βαρβαρότητας, είναι η προστασία των αθώων που δεν έχουν κανένα τρόπο να αμυνθούν ενάντια στις επιθέσεις και στις πράξεις της βαρβαρότητας. Αν καταφέρουμε να πούμε σε όλους τους ανθρώπους ότι η γενοκτονία δεν είναι μόνο ένα έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας αλλά και η αυτοκτονία της ίδιας, τότε θα μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα πιο πέρα στον αγώνα της αναγνώρισης των γενοκτονιών αλλά και της διαδικασίας διόρθωσης η οποία είναι απαραίτητη για την θεραπεία του εγκλήματος κατά της Ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα...

Όλη η αλήθεια και οι αποδείξεις για την Γενοκτονία Ποντίων και Αρμενίων

Αποδεικτικά στοιχεία για την Γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων. Ένα άρθρο του Νίκου Λυγερού για όλα τα στοιχεία που συσχετίζουν τις δύο Γενοκτονίες από τους Τούρκους.

Γράφει ο Νίκος Λυγερός

Μέσω του έργου του Ενεπεκίδη, έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα των κρατικών αρχείων της Αυστροουγγαρίας. Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία περί γενοκτονιών των Αρμενίων και των Ελλήνων, μας επιτρέπουν να αναδείξουμε τον κοινό πυρήνα της τουρκικής τακτικής εξολόθρευσης των χριστιανικών πληθυσμών. Ως θύματα έχουμε συχνά την τάση να συγκρίνουμε τους πόνους μας. Όμως, ο κοινός εχθρός είχε ένα και μόνο στόχο, όπως το αναδεικνύουν οι εξής αναφορές.

«Εις τάς 26 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους (1916) μού είπε ο Ραφέτ μπέης: «Τελικά μέ τούς Έλληνας πρέπει να ξεκαθαρίσωμεν, όπως καί μέ τούς Αρμενίους.».»
Αναφορά του Αυστριακού προξένου της Αμισού Κβιατκόβσκι.

«Βλέπω γιά τήν Τουρκίαν να πλησιάζη η ώρα να ξεκαθαρίσωμεν τώρα μέ τούς Έλληνας, όπως το 1915 μέ τούς Αρμενίους».
Αναφορά του Αυστριακού πράκτορα στον οποίο μίλησε ο Μέγας Βεζίρης Ταλαάτ μπέης στις 31 Ιανουαρίου 1917.

« [...] οι σχηματισμοί ανταρτικών σωμάτων, χρησιμεύουν ως προσχήματα διά τούς Τούρκους διά μίαν εκτεταμένην γενικήν καταδίωξιν τού ελληνικού στοιχείου μέ τήν έκδηλον τάσιν νά εξοντώσουν ολοσχερώς τούς Έλληνας, ως εχθρούς τού κράτους, όπως προγενεστέρως καί τούς Αρμενίους. [...] Καί όλα τά άλλα μέτρα, τά οποία εις τούς διωγμούς τών Αρμενίων ευρίσκοντο εις τήν ημερησίαν διάταξιν επαναλαμβάνονται τώρα εναντίον τών Ελλήνων.».
Αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών της Αυστρίας προς το Βερολίνο.

«Όπως επανειλημμένως ετόνισα, θεωρώ τόν εκτοπισμόν τών Ελλήνων τής ποντικής παραλίας εν τώ πλαισίω τής εκτελέσεως τού προγράμματος τών Νεοτούρκων, τό οποίον επιδιώκει τήν εξασθένησιν τού Χριστιανικού στοιχείου – ως μίαν καταστροφήν μεγίστης απηχήσεως, ήτις θά έχη εις τήν Ευρώπην ζωηρότερον αντίκτυπον από τάς αγριότητας εναντίον τών Αρμενίων».
Αναφορά του Αυστριακού προξένου της Αμισού Κβιατκόβσκι.

Κατά συνέπεια, η ανάγνωση αυτών των εγγράφων δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας του συσχετισμού μεταξύ της γενοκτονίας των Αρμενίων και της γενοκτονίας των Ελλήνων. Ο ένοχος είναι ο ίδιος και λειτουργεί με την ίδια τακτική, αδιάλλακτος. Έκανε χρήση των ίδιων μεθοδεύσεων και των ίδιων χειραγωγήσεων. Οι δύο γενοκτονίες όμως δεν συσχετίζονται απλώς. Υπάρχει μεταξύ τους μία αλληλεξάρτηση. Τα θύματα δεν είναι μόνο στον ίδιο χώρο. Είναι και τα δύο Χριστιανοί. Αυτά τα δύο σημεία θα μπορούσαν να είναι καταδικαστικά από μόνα τους. Το πρόβλημα των Αρμενίων και των Ελλήνων είναι ότι είχαν και καλές σχέσεις μεταξύ τους. Αν προσθέσουμε και τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, το όλο σύστημα ήταν ένα εκρηκτικό μείγμα για την Τουρκία. Ιστορικά το συμμαχικό πλαίσιο είναι αποδεδειγμένο. Το πρόβλημα είναι ότι λειτούργησε μόνο και μόνο ως στοιχείο κατηγορίας. Όπως δεν υπήρξαν συντονισμένες κινήσεις εκ μέρους των θυμάτων, η αντίσταση δεν υπήρξε αποτελεσματική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει τώρα. Η γενοκτονία ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας δεν διαγράφεται, δεν παραγράφεται. Κατά συνέπεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε για να καταδικάσουμε όχι μόνο το καθεστώς που διέπραξε το έγκλημα, αλλά και αυτό που το συνεχίζει μέσω της γενοκτονίας της μνήμης. Όμως σ’ αυτή τη φάση, η στρατηγική είναι η πλέον απαραίτητη, για να αποφύγουμε τα διπλωματικά τεχνάσματα.

 

 

Πηγή: pontos-news.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Για τη μνήμη της γενοκτονίας των Αρμενίων..

Μια μικρή εισαγωγή για τη χθεσινή βόλτα στη Θεσσαλονίκη...
Ενώ όλα φαινόταν σαν αποτυχία, από τον ήλιο, στη συννεφιά, στον αέρα και ξανά από την αρχή.. Πολυκοσμία στην Τσιμισκή, ο γάμος του καραγκιόζη στο Λευκό Πύργο, γνωστή εταιρία είχε κατακλείσει όλη την παλιά παραλία με μπλε μικρά οχηματάκια που εμπόδιζαν ποδηλάτες και περαστικούς,  έτσι επειδή ήθελε να κάνει διαφήμιση, άπειρα διαφημιστικά φυλλάδια στο έδαφος και μετά στη θάλασσα  και μερικοί, πραγματικά γενναίοι υπάλληλοι της εταιρίας, που τρέχαν πέρα δώθε να μοιράσουν αυτά τα φυλλάδια. Τρέχαν, αλήθεια σου λέω. Ήταν κι αυτό  στο concept.
 
Ευτυχώς μια "δύναμη" με βοήθησε να ξεπεράσω αυτό το σοκ, οδηγώντας με στην πλατεία Αριστοτέλους και κατά συνέπεια σε κάτι πολύ σημαντικό που οι περισσότεροι αγνοούμε.
Πρώτα από όλα η μουσική μου τράβηξε την προσοχή, ερχόταν από ένα "σπιτάκι" στη μέση της πλατείας.

Επρόκειτο για μια κίνηση της Αρμενικής νεολαίας  και για ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων για την μνήμη της γενοκτονίας των Αρμενίων.

Σου γράφω ακριβώς ότι γράφει και το ενημερωτικό που μου δώσανε.
 
" Στις 24 Απριλίου 1915 η κυβέρνηση των Νεότουρκων έθεσε σε εφαρμογή ένα άρτια μελετημένο σχέδιο εξόντωσης του αρμενικού πληθυσμού που διέμενε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Η επιχείριση άρχισε με τη σύλληψη της πνευματικής και πολιτικής ηγεσίας του αρμενικού λαού και συνεχίστηκε με μαζικές σφαγές Αρμενίων σ' όλη τη οθωμανική επικράτεια.
Περίπου 1.500.000 Αρμένιοι εξοντώθηκαν με πρωτοφανή βαρβαρότητα, ενώ όσοι επέζησαν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να διασκορπιστούν σ' ολόκληρο τον κόσμο.
Η Βουλή των Ελλήνων στις 26 Απριλίου 1996 καθιέρωσε την 24η Απριλίου ως Ημέρα Μνήμης, τιμώντας με τον τρόπο αυτό τα θύματα της Αρμενικής Γενοκτονίας."

Η Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει το γεγονός  για τα χρόνια 1915-1923, με δική της ευθύνη  πάρα τις προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών. Μα είναι δυνατόν ένα τέτοιο έγκλημα, από τα χειρότερα στην ιστορία της ανθρωπότητας, να διαγραφεί από τις μνήμες των ανθρώπων?

 

 

Πηγή: poseipate.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα...

98 χρόνια από τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Της Μαριάνας Παπαδάκη

«Αυτό που μπορώ να πω τώρα πια κοιτάζοντας πίσω τα πράγματα είναι ότι ποτέ δεν μας μετέφεραν μένος, κακία, την τυφλή εκδικητικότητα. Μας διηγιόντουσαν αυτά που πέρασαν σαν μία ιστορία, σαν ένα παραμύθι».

Με αυτά τα λόγια η κ. Γκιούλα Κασαπιάν ανατρέχει στο παρελθόν, στις μνήμες που έχει από τις γιαγιάδες και τους παππούδες της, πρόσφυγες από την Αρμενία. Η ίδια, απόγονος τρίτης γενιάς, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από αρμένιους γονείς. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η φωνή της τρέμει καθώς μιλά για την οικογένειά της. Παίρνει βαθιά ανάσα και το ταξίδι αρχίζει. «Πρόλαβα τις δύο γιαγιάδες και τον παππού. Ήρθαν πρόσφυγες το 1922 από τη νυν Τουρκία. Η μία γιαγιά, από την πλευρά του πατέρα μου, ήρθε από την Κιουτάχεια και το Εσκί Σεχίρ. Της μητέρας μου ο πατέρας ήρθε από τα βάθη του Ερζερούμ, από τα μέρη της λίμνης Βαν. Είχε βγει στην εξορία. Κατέληξε στη Σμύρνη και η γιαγιά ήταν από τη Σμύρνη. Ήρθαν στη Θεσσαλονίκη πρόσφυγες περνώντας όλα τα δεινά που μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος, την εξορία, την έρημο, τον κατατρεγμό, τις σφαγές, τα πάντα! Εγκαταστάθηκαν στο Μπέχτσιναρ σε παραπήγματα. Στην αρχή, όπως μου λέγανε, η ζωή τους ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ήρθανε με τις οικογένειές τους. Προχώρησαν τη ζωή τους με μεγάλη προσπάθεια, με πολλές δυσκολίες και θυσίες. Σιγά-σιγά τα παιδιά τους μπορέσανε και προχωρήσανε λίγο παραπάνω και φτάσανε στη τρίτη γενιά, τη δική μας».
Όπως εξομολογείται στη «ΜτΚ» η κ. Κασαπιάν «καταλάβαινα ότι υπάρχει μία πίκρα πίσω από όλα αυτά. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω το μέγεθος της οδύνης και του κακού που είχε γίνει. Αυτά τα κατάλαβα πολύ μεγαλύτερη. Όταν άρχισα μόνη μου να ψάχνω, να μελετώ και να αντιλαμβάνομαι, ότι πραγματικά ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο αυτό που συνέβη, να εξοντωθεί μία ολόκληρη φυλή. Αυτό το εκτίμησα. Και δεν ήταν ηττοπάθεια εκ μέρους τους, γιατί δεν χάσανε την ισορροπία τους σαν άνθρωποι. Ήταν νοικοκυραίοι άνθρωποι στα μέρη τους και εδώ έγιναν νοικοκυραίοι. Έπρεπε να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να κτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Αυτό για μένα είναι ίσως η πιο μεγάλη παρακαταθήκη που μου δώσανε».

Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ
Το τρέμουλο στη φωνή της φανερώνει τη συγκινησιακή της φόρτιση καθώς ανατρέχει στις παιδικές της μνήμες. «Ο ένας παππούς μου επειδή είχε χάσει το πόδι του από ένα ατύχημα όταν ήταν παιδί γι’ αυτό και σώθηκε. Είχαν χαθεί όλοι οι άνδρες της οικογενείας και αυτόν, επειδή θεώρησαν ότι είναι ανάπηρος, τον έβαλαν με τα γυναικόπαιδα. Έτσι γλίτωσε και έφτασε στην Ελλάδα. Από τον άλλο παππού μου, που ήρθε από τις περιοχές της λίμνης Βαν, από τα 30-40 μέλη της οικογένειας σώθηκε μόνον αυτός. Ήταν 15 χρονών, παιδί τότε. Βρέθηκε μέσα στην έρημο. Ξέφυγε κάποια στιγμή, γύρισε πίσω στη Σμύρνη. Βρέθηκε μέσα στη μεγάλη καταστροφή της Σμύρνης. Όπως μου έλεγε ο ίδιος ‘πήδηξα πάνω σε ένα καράβι. Έπεσα στο αμπάρι του πλοίου. Το σώμα μου ήταν μέσα στο νερό και κρατούσα τη μύτη μου μέσα από το νερό για να παίρνω ανάσα. Έτσι έφτασε στην Ελλάδα. Τη γιαγιά, η οποία ήταν από τη Σμύρνη, την είχε σώσει μια θεία της. Όλη η οικογένειά της είχε σφαγιαστεί και την ίδια 13-14 χρόνων τη γλίτωσε η θεία της. Όταν ήρθε εδώ, ο παππούς μέσα από δυσκολίες κατόρθωσε να επιβιώσει. Παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, έκανε παιδιά, έκανε δική του επιχείρηση. Είχε καφέδες και ξηρούς καρπούς στην Εγνατία, ήταν γνωστό μαγαζί. Κάτω από τέτοιες συνθήκες ξαναστάθηκε στα πόδια του, προχώρησε, μεγάλωσε τα παιδιά του και εξελίχθηκε η ζωή. Πάντα ήταν ένας άνθρωπος που είχε χιούμορ και είχε διάθεση. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος θα περίμενες με τέτοιο κατατρεγμό να έχει κρατήσει όλη την πικρία μέσα του», θυμάται η κ. Κασαπιάν.

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
Και η εξιστόρησή της δεν σταματά εδώ. Σαν να αποτίει κατά κάποιο τρόπο ένα φόρο τιμής συνεχίζει. «Άλλα τόσα βιώματα έχω από την πλευρά της πεθεράς μου. Ήταν από τη Σεβάστεια. Και είχε και αυτή μια τραγική ιστορία. Τον πατέρα της τον πήρανε στα ‘τάγματα’ πάνω στα καταναγκαστικά έργα, όπου και τον σκοτώσανε. Μείνανε χωρίς πατέρα τρία μικρά παιδάκια. Η μητέρα της, πάνω στην απόγνωσή της, κράτησε το πιο μεγάλο παιδί της και τα δυο μικρά 4 και 6 ετών τα έδωσε στις αμερικανικές αποστολές που βρέθηκαν εκεί στα γεγονότα κατά τύχη και σώσανε πολλά παιδάκια. Τα φέρανε σε ορφανοτροφείο. Μετά από 2-3 χρόνια άρχισαν να τα μοιράζουν, να τα δίνουν σε οικογένειες στη Βόρεια Ελλάδα. Την πεθερά μου την έδωσαν σαν ψυχοπαίδι σε μία οικογένεια γιατρού στη Δράμα και τον αδελφό της σε μία οικογένεια σε χωριό της Καβάλας, ώστε τα δύο αδέλφια να είναι κοντά και να βλέπονται πότε-πότε. Η πεθερά μου, αρκετά χρόνια αργότερα, ψάχνοντας μπόρεσε να βρει τα ίχνη της μαμάς της. Ήταν ήδη παντρεμένη. Ο άνδρας μου ήταν 10 ετών. Τον πήρε και πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί κάποιοι συγγενείς μπόρεσαν και εντοπίσανε τη μαμά της. Και πήγε στη Σεβάστεια για να γνωρίσει τη μαμά της. Δεν την ήξερε μέχρι τότε. Δεν τη θυμόταν. Έζησε ένα μήνα με τη μαμά της. ‘Δεν γνωριζόμασταν’ μας έλεγε. ‘Κοιτάζαμε η μία την άλλη και προσπαθούσαμε να θυμηθούμε κάτι’. Από τότε δεν την ξαναείδε. Ο αδελφός της δεν πήγε ποτέ, δεν είδε ποτέ τη μάνα του, δεν είδε ποτέ τον τόπο του. Πέθανε εδώ, στην Ελλάδα», ολοκληρώνει την αφήγησή της η κ. Κασαπιάν.

Η ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
«Η αρμενική παροικία στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή, υπήρχαν Αρμένιοι στη Θεσσαλονίκη πριν ξεκινήσουν καν οι σφαγές», εξηγεί στη «ΜτΚ» ο εκπρόσωπος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής, Μπετρός Χαλατζιάν. Όπως διευκρινίζει «όταν ήρθαν οι Αρμένιοι ως πρόσφυγες βρήκαν κάποια οργανωμένη κοινότητα. Από εκεί και πέρα πληθυσμιακά όλη αυτή η κατάσταση βοήθησε για να δημιουργηθούνε δομές, οι οποίες μέχρι στιγμής είναι σε πλήρη εξέλιξη, με σωματεία, με αθλητικούς συνδέσμους, με σωματείο Ερυθρού Σταυρού, πολιτικές οργανώσεις. Είναι μία οργανωμένη παροικία με όλες τις πτυχές της κοινωνικής της ζωής. Αυτήν τη στιγμή ο αριθμός των Αρμενίων δεν είναι επακριβώς γνωστός, γιατί υπάρχουν πολλοί οικονομικοί μετανάστες που έχουν έρθει από την Αρμενία και σε αυτήν την πρώτη φάση της ζωής τους δεν πλησιάζουν την κοινότητα. Τους ενδιαφέρει ο βιοπορισμός τους και κατόπιν ασχολούνται με τα εθνικά ζητήματα. Αλλά στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης υπάρχουν περισσότεροι από 20.000 Αρμένιοι. Φέτος γιορτάζουμε τα 98 χρόνια. Ενόψει της εκατονταετίας θα γίνουν εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν χαρακτήρα πολύ πιο μεγαλοπρεπή, με εκδόσεις που θα γίνουν πανελλαδικά. Η γενοκτονία, επειδή θεωρείται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, είναι ένα διαρκές έγκλημα. Δεν τίθεται θέμα ούτε χρονικών περιθωρίων, ούτε θέμα παραγραφής του εγκλήματος».
Αναφερόμενος στην Αρμενική Εθνική Επιτροπή ο κ. Χαλατζιάν εξηγεί «αυτήν τη στιγμή ο πολιτικός φορέας που ασχολείται με την αναγνώριση του πολιτικού ζητήματος είναι η αρμενική εθνική επιτροπή. Είναι ένας οργανισμός παγκόσμιος, με γραφεία σε όλες τις χώρες. Ένα τέτοιο γραφείο έχουμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν σκεφτείτε, ότι τα επιτεύγματα της εθνικής επιτροπής έχουν αρχίσει να δίνουν καρπούς τα τελευταία χρόνια και ασχολούνται γενιές οι οποίες ούτε ακούσματα έχουν, ούτε εμπειρίες, ούτε μεταφέρουν κάποια ιστορική μνήμη από τα γεγονότα των σφαγών του 1915, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αν σκεφτείτε, ότι στη Θεσσαλονίκη μία μικρή παροικία έχει καταφέρει να έχει την αναγνωρισιμότητα, να έχει μέλη που είναι καταρχήν έλληνες πολίτες, αλλά με μία πάρα πολύ ισχυρή και θεμελιώδη αρμενική καταγωγή και να διατηρεί τα ήθη, τα έθιμα και τη γλώσσα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο».

ΙΣΤΟΡΙΚA ΣΤΟΧΕIΑ
Στις 24 Απριλίου 1915, οι οθωμανικές αρχές της Κωνσταντινούπολης συλλαμβάνουν 300 εξέχοντα μέλη της αρμενικής κοινότητας της Πόλης τα οποία εκτοπίζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κοντά στην Άγκυρα. Eίναι το σημείο εκκίνησης ενός από τα πιο φρικτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη σύγχρονη Ιστορία, της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος του Μεγάλου Πολέμου. Στις 20 Απριλίου 1915, μια Αρμένια παρενοχλείται από οθωμανούς στρατιώτες. Στην προσπάθεια να την προστατέψουν, δύο Αρμένιοι σκοτώνονται από τις αρχές. Σύντομα αρχίζει η πολιορκία της πόλης από τις δυνάμεις του Τζεβτέτ. Οι Αρμένιοι αντιστέκονται σθεναρά και χάρη στη σωτήρια παρέμβαση του ρώσου στρατηγού Γιουντένιτς σώζονται. Αυτό ήταν και το πρελούδιο της εξόντωσης, αφού πλέον η τριανδρία των Νεοτούρκων ήταν πεπεισμένη πως οι Αρμένιοι έπρεπε να εκδιωχθούν από την Ανατολία και να οδηγηθούν στην έρημο της Συρίας.
Το σχέδιο ενορχηστρώνεται με ακρίβεια στην Κωνσταντινούπολη. Διαδίδεται πως οι Αρμένιοι έχουν συμμαχήσει με τον εχθρό και σκοπεύουν να εξεγερθούν προκειμένου να ανοίξουν τα Δαρδανέλια. Τελικώς, η σύλληψη αποφασίζεται για τις 24 Απριλίου, μια ημέρα πριν οι Σύμμαχοι αποβιβαστούν στην Καλλίπολη. Τον Μάιο του ίδιου έτους, ψηφίζεται ο νόμος περί αναγκαστικών εκτοπίσεων, σύμφωνα με τον οποίο κάθε οθωμανός υπήκοος, ο οποίος θεωρείτο απειλή για την εθνική ασφάλεια, έπρεπε να μεταφερθεί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τον νόμο αυτό θα συνοδεύσει ένας δεύτερος που θα αφορά την κατάσχεση των περιουσιών των Αρμενίων που εγκατέλειπαν τις εστίες τους.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
Η Θεσσαλονίκη τιμά σήμερα και την ερχόμενη Τετάρτη με μια σειρά εκδηλώσεων την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμένιων. Σήμερα, στις 11.30 μ.μ. πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» με ευθύνη και οργάνωση της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής. Στις 13.30 μ.μ. θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού. Στις 12.00 μ. της ερχόμενης Τετάρτης θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση στον Ορθόδοξο Ιερό Αρμενικό Ναό της Παναγίας (επί της οδού Διαλέττη 4), χοροστατούντος του πανοσιολογιοτάτου αρχιμανδρίτη κ.κ. Σαχάκ Γιεμισιάν.

 

 

Πηγή: makthes.gr

 

Διαβάστε περισσότερα...

Η κρίση Κύπρος θα μπορούσε να προκαλέσει μια αντίδραση από την κατάρρευση των υπεράκτιων

Η κρίση Κύπρος και η οικονομική κατάσταση στην ΕΕ ως σύνολο είναι πολύ σημαντικό για την Αρμενία.

Αλλά, από την άλλη πλευρά, ανάμεσα στο οικονομικό "βαμβάκι" στην Κύπρος και η πολιτική κατάσταση στην Αρμενία δεν είναι άμεση σύνδεση. Σε μια συνέντευξη με τον ανταποκριτή του IA Regnum δήλωσε ο οικονομολόγος και επικεφαλής της αναλυτικής κέντρο "Alternative" Manaseryan. Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των χρηματοπιστωτικών συστημάτων της Αρμενίας και η Κύπρος έχουν πολύ σοβαρές διαφορές.

«Ειδικότερα, αν η Κύπρος είναι στη ζώνη του ευρώ και δεν είναι σε θέση να διεξαγάγει ανεξάρτητη νομισματική πολιτική, το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Αρμενία είναι πιο ευέλικτη με την έννοια ότι η χώρα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει νόμισμα και κοινή νομισματική πολιτική χωρίς συντονισμό με άλλες χώρες Μια άλλη διαφορά.: Η Αρμενία δεν έχει προνόμια από την πλευρά των οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή, κάθε τράπεζα, κάθε οντότητα στην Αρμενία υπόκειται σε χρηματοοικονομική λογιστική και τον έλεγχο offshore είναι το αντίθετο -. ένα σύστημα οικονομικών και φορολογικών κινήτρων, γεγονός που καθιστά offshore μοναδικό Ως αποτέλεσμα, κατά τη σύγκριση των οικονομιών της Αρμενίας και η Κύπρος, εμείς. έχουν περισσότερες διαφορές από ομοιότητες », - είπε ο εμπειρογνώμονας.

Απαντώντας στο ερώτημα του κατά πόσον, στην περίπτωση αυτή, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την κρίση Κύπρος μπορεί να έχει για την οικονομία της Αρμενίας, Manaserian απάντησε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση - μια από τις πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος της Αρμενίας - υποστηριζόμενη από υπολογιστές επικοινωνία, επαφές ... 's offshore Κύπρος προσφέρει αφθονία των ελκυστικών συνθηκών και η Αρμενία μπορεί να βρεθεί επιχειρηματίες, κάποιοι φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν λογαριασμούς σε Κύπρος τραπεζών. Παρ 'όλα αυτά, πιστεύω, δεν είναι σαφές σε δικαστή, ελλείψει συγκεκριμένων στοιχείων. δύσκολο να εκτιμηθεί κατά πόσον η αρμενική πρωτεύουσα έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της κρίσης Κύπρος και η αν ναι, πόσο. Ταμεία στην υπεράκτια είναι πολύ δύσκολο να μετρήσει την εθνική καταγωγή τους.

Όσον αφορά τις συνέπειες της κρίσης εντός της ΕΕ στο σύνολό της, ιδίως όσον αφορά vneshnedolgovyh προβλήματα, έχω δημιουργήσει μια σχετικά πιο αισιόδοξη από ό, τι οι ειδικοί προέβλεπαν την κατάρρευση της ζώνης του ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε οικονομική κατάρρευση, και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι είναι μια απλή έλλειψη διορατικότητας. Πολλές από τις χώρες σε όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να ενταχθούν στην περιφερειακή κλίμακα. Δηλαδή, ο μηχανισμός βασίζεται στο γεγονός ότι η κύρια αντίβαρο στην παγκοσμιοποίηση σήμερα είναι περιφερειοποίηση. Ο μηχανισμός αυτός, από τη μία πλευρά, χρησιμεύει για να αυξήσει το επίπεδο της ίδιας της παγκοσμιοποίησης, αλλά από την άλλη - παρέχει δωρεάν υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημαντική προϋπόθεση για την ένταξη της Αρμενίας στην παγκόσμια οικονομία », - δήλωσε ο Manaserian.

Ως παράδειγμα, η πηγή επισημάνει πολλές ευκαιρίες στην Αρμενία, «Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών της ΚΑΚ, η προγραμματισμένη περιοχή στο άμεσο μέλλον σφαιρική και σε βάθος εμπορίου με την ΕΕ, το έργο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, και ούτω καθεξής. Είμαστε, επίσης, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της περιφερειακής ολοκλήρωσης , "- είπε.

Manaseryan αναφέρθηκε επίσης στις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Αρμενία, αλλά νηολογημένα στην υπεράκτια. «Για παράδειγμα, πριν από 10 χρόνια, εισήλθε στην αρμενική αγορά της εταιρείας Midland Resources Holding Ltd, Οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν διαφανείς. Επιπλέον, η εφαρμογή της εταιρείας να μετέχουν σε διαγωνισμό κυβέρνηση δεν πληροί τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, αλλά, παρ 'όλα αυτά, το Νοέμβριο του 2002, της ας της αγοράς ενέργειας της Αρμενίας. Ακόμη και τότε, έχουμε θέσει αυτό το θέμα και παρουσίασε μια νομοθετική πρωτοβουλία ότι οι δραστηριότητες των εταιρειών αυτών θα πρέπει να ρυθμίζεται και να ευθυγραμμιστούν με την αρμενική νομοθεσία, η οποία δεν έχει συμβεί. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της συνταγής στα 10 και πλέον χρόνια, αλλά σήμερα Δεν μπορώ να πω ότι οι ανησυχίες του παρόντος μέρους εξαφανίστηκε. Αρμενία σήμερα υπάρχουν οργανώσεις πλήρως ή μερικώς νηολογημένα στην υπεράκτια, και το ζήτημα δεν έχει χάσει τη σημασία της. λέει λίγα πράγματα για αυτό. συνάπτει συμβάσεις για τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων, οι ξένες τμήμα των οποίων σε πολλές περιπτώσεις εκτείνεται πίσω από υπεράκτιες συντονισμένη προσπάθεια εδώ είναι τα χέρια μας δεν είναι ολοκληρωμένη και συνοπτικά στοιχεία,. "-. είπε ο οικονομολόγος.

Εν ολίγοις, Manaserian κάνει αρκετά μια αισιόδοξη προοπτική, «Ίσως η κρίση Κύπρος θα ξεκινήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση Ακόμη περισσότερο -.. Καλά, αν ότι, από οικονομική άποψη, ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να είναι μόνο δωρεάν, αλλά και δίκαιες Αυτό παραβιάζει τους όρους της ανοικτής θάλασσας. οι κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού. Εάν ορισμένες ανταγωνιστικές εταιρείες έχουν το αρχικό πλεονέκτημα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παράγοντας στην προώθηση του ανταγωνισμού. Ενάντια Offshore αρχή ευνοείται από πολλούς διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ΠΟΕ. ανταγωνισμός δεν παρέχεται. Αυτό δεν είναι μία ή δύο χώρες, χρειαζόμαστε κοινές . δύναμη είναι παραλληλισμούς με εξωτερικές επιδοτήσεις που προκαλούν μεγάλο αντίκτυπο στο θεμιτό ανταγωνισμό Εξωτερικές επιδοτήσεις, παρεισφρέουν στις μικρές αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών, "σκοτώσει" τους τοπικούς παραγωγούς εις βάρος των τεχνητών χαμηλές τιμές Ίδια offshore -... βλάπτουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό Early ή αργότερα, αν θέλουμε να είμαστε σε θέση όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο για να αντιλαμβάνονται το ανταγωνιστικό δυναμικό της Αρμενίας, αυτό θα πρέπει να είναι μόνο από την άποψη του θεμιτού ανταγωνισμού », - κατέληξε ο επικεφαλής της αναλυτικής κέντρο" εναλλακτικές ".

 

 

Πηγή: cyplive.com

Διαβάστε περισσότερα...

Πήγαν να σηκώσουν τουρκική σημαία στον Φλοίσβο

Τη σημαία με την ημισέληνο αξίωσε να σηκώσει στον Φλοίσβο ο τουρκικός επενδυτικός όμιλος Dogus, μετά την εξαγορά πακέτου μετοχών.

Έχετε όλες τις σημαίες των κρατών – μελών της Ε.Ε. Πρέπει να βάλετε και τη δική μας, καθώς είμαστε οι μεγαλύτεροι μέτοχοι», τόνισε ο εκπρόσωπος του γνωστού για τις σχέσεις του με το κεμαλικό κατεστημένο κ. Φερίτ Σαχένκ.   

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ κυριακάτικης εφημερίδας, ο διευθύνων σύμβουλος της μαρίνας Φλοίσβου κ. Στάυρος Κατσικάδης πάγωσε στο άκουσμα αυτού του αιτήματος. «Ξέρετε, ίσως μια τέτοια κίνηση να μην είναι ώριμη. Ίσως να έχουμε προβλημά και με το κόμμα της Χρυσής Αυγής», είπε.

Ακόμα όμως και αν αυτή τη φορά το συγκεκριμένο αίτημα δεν έγινε πραγματικότητα, είναι βέβαιο ότι η επόμενη πρόκληση δεν θα αργήσει να έρθει. Πολύ περισσότερο όταν οι Τούρκοι έχουν τοποθετηθεί και στιςμαρίνες που αγόρασαν από τον όμιλο Κυριακούλη στα Γουβιά της Κέρκυρας, την Καλαμάτα, τη Λευκάδα και τη μαρίνα Ζέας.

Κι άλλες προκλητικές απαιτήσεις

Οι Τούρκοισε λίγες ημέρες επεφύλαξαν κι άλλες εκπλήξεις στους Έλληνες συνεργάτες τους.  Συγκεκριμένα  απαίτησαν να μην υπάρχει συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού υπό την ελληνική σημαία εάν δεν έχει υπάρξει αρχική ενημέρωση στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και να εξετάζονται όλα τα αιτήματα του ΕΟΤ από το διοικητικό κέντρο της Τουρκίας.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα σαν να μη φτάνουν όλα τα παραπάνω ο τουρκικός όμιλος έχει ζητήσει να πάρει πληροφορίες και για τον διαγωνισμό που θα προχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ στη μαρίνα της Μυκόνου, καθώς θεωρούν πως «η αξία της Μυκόνου στον χάρτη του Αιγαίου είναι τεράστια».

 

 

Πηγή: gr.news.yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα...

Ο Τέρενς Κουΐκ στην εκδήλωση μνήμης για την γενοκτονία των Αρμενίων

«Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΙΑΤΑΓΑΝΙ ΤΗΣ. ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΔΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ»

Στην πολιτική εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την
Τουρκία το 1915, παραβρέθηκε το πρωί (21/4/2013) ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Τομεάρχης Εξωτερικών των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ.

Η εκδήλωση έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και τελείωσε με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ο Τέρενς Κουίκ έκανε την εξής δήλωση:

«Πρόσφατα βρέθηκα στο Ερεβάν και εναπόθεσα εκ μέρους των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ένα κόκκινο γαρύφαλλο στο εκεί μνημείο της Γενοκτονίας που κρατά άσβεστη τη φλόγα της μνήμης για τις θηριωδίες των Τούρκων σε βάρος των Αρμενίων.

Σήμερα, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του Κινήματος Πάνο Καμμένο, βρέθηκα κοντά στους αδερφούς μας τους Αρμένιους, με τους οποίους μας συνδέουν ιστορικά και όχι μόνο, πολλά κοινά σημεία. Και πάνω απ’ όλα το γιαταγάνι του Τούρκου που έπεσε βαρύ επάνω στους Αρμένιους, αλλά και στους Πόντιους, αλλά και στα παράλια της Μικράς Ασίας, όπως αργότερα με πιο σύγχρονα όπλα στους Κωνσταντινοπολίτες και μετά στους Κύπριους. Για να μην ξεχνάμε και τις μεθοδεύσεις στην Ίμβρο και τη Τένεδο, αλλά και τις σφαγές των Κούρδων.

Παρακολούθησα με πολλή προσοχή το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στην εκδήλωση. Είναι σαφές ότι τα καραβάνια των ξεριζωμένων Αρμενίων στην έρημο προς τη Συρία δεν περίμεναν κάποια… λεωφορεία για να τους παραλάβουν, όπως ακριβώς δεν περίμεναν και οι Μικρασιάτες Έλληνες τα πλοία στο λιμάνι της Σμύρνης, όπου σύμφωνα με ορισμένες σύγχρονες «γραφίδες», συνωστίζονταν στην προκυμαία.

Η Τουρκία οφείλει να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, όπως και των Ποντίων, παραδεχόμενη ταυτόχρονα και όλο το αίμα που έχει προκαλέσει σκορπώντας νεκρούς και πόνο.

Εμείς οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, σε αυτά τα ζητήματα έναντι της Τουρκίας είμαστε σαφείς, κατηγορηματικοί και ανυποχώρητοι. Και βεβαίως εμείς οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ στεφάνι στον Κεμάλ Ατατούρκ δεν καταθέτουμε όπως κάποιοι Έλληνες πολιτικοί που ασκούν διπλωματία με ζεϊμπεκιές στα πόδια των Τούρκων ομολόγων τους».

 

 

Πηγή: olympia.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 98 χρόνων από τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Εκδηλώσεις μνήμης, για τη συμπλήρωση 98 χρόνων από τη Γενοκτονία των Αρμενίων, πραγματοποιούνται από σήμερα, στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι έγινε η κεντρική εκδήλωση της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». Στη διάρκεια αυτής επισημάνθηκε η ανάγκη απότισης φόρου τιμής στη μνήμη των 1,5 εκατ. θυμάτων και συνέχισης του αγώνα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας από την Τουρκία. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης Αθανάσιος Καρούτζος, ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Αρμενίας Γκαγκίκ Γαλατζιάν, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ενώ ομιλία με θέμα «Η Αρμενικότητα, ως στίγμα ανθρωπότητας», πραγματοποίησε ο στρατηγικός σύμβουλος Νίκος Λυγερός. Ακολούθησε σιωπηρή πορεία και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο του Γ’ Σώματος Στρατού. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν την Τετάρτη,με την επιμνημόσυνη δέηση στον Ορθόδοξο Ιερό Αρμενικό Ναό της Παναγίας, όπου θα χοροστατήσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Σαχάκ Γιεμισιάν.

Στ. Τ.

News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠ

 

Πηγή: kerdos.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Εκδήλωση για τα 98 χρόνια από την γενοκτονία των Αρμενίων

Έγινε κατάθεση στεφανιών στον Άγνωστο Στρατιώτη

Ήταν στις 24 Απριλίου του 1915 όταν η σύλληψη και εκτέλεση Αρμένιων διανοούμενων, από το οθωμανικό κράτος, θα αποτελούσε την απαρχή της εξόντωσης περισσότερων από ενάμισι εκατομμυρίων Αρμενίων. 


Ενενήντα οκτώ χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη Γενοκτονία των Αρμενίων και η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε εκδήλωση μνήμης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, η οποία ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη.

«Ο στοχασμός της Ιστορίας θα μας βοηθήσει να αντικρίζουμε το μέλλον ορθολογικά, ιδίως σήμερα σε μια εποχή κατά την οποία τα οικονομικά προβλήματα έχουν δημιουργήσει ρήγματα συνοχής, τα οποία οφείλουμε να γεφυρώσουμε», υπογράμμισε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Οι ημέρες μνήμης δεν θεσπίστηκαν για να διατηρήσουν και να αναζωπυρώσουν το μίσος μεταξύ των λαών. Υπάρχουν για να θυμίζουν στους παλαιότερους και να μαθαίνουν στους νεότερους μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη θηριωδία, ώστε να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος. Το μάθημα γίνεται ακόμα πιο ισχυρό σήμερα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες που η διαφορά σε γλώσσα, θρησκεία και πολιτισμό δεν θα έπρεπε να μεταβάλει κανέναν, σε παιδί ενός κατώτερου θεού», πρόσθεσε η κ. Κεφαλογιάννη.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Ιωάννης Τραγάκης, έκανε λόγο για «μια από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες τραγωδίες με παγκόσμιες προεκτάσεις, που ακόμα και σήμερα δεν αφήνει ήσυχη τη συνείδηση ανθρώπων και κρατών».

«Είναι χρέος μας να καταπολεμάμε κάθε μορφή μίσους και φανατισμού. Είναι το δικό μας χρέος στη Δημοκρατία και την Αλληλεγγύη, την Ελευθερία και την Ισότητα, τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη» επισήμανε η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Αττικής, 'Αννα Παπαδημητρίου- Τσάτσου.

Ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Αρμενίας, Γκαγκίκ Γαλατζιάν, εξήγησε ότι το μήνυμα της ημέρας αυτής είναι το εξής: «Με βάση την ανθρώπινη λογική και τη συνείδηση να αναγνωριστεί και να καταδικαστεί το αναμφισβήτητο αυτό γεγονός της ιστορίας, θέτοντας μια για πάντα φραγμό σ' αυτό το εξαιρετικό ως προς τη φρικαλεότητά του έγκλημα».

Στην εκδήλωση μίλησε επίσης ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Διευθυντής του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών του Πάντειου Πανεπιστημίου, Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης.

Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, οι βουλευτές της ΝΔ Προκόπης Παυλόπουλος, Σοφία Βούλτεψη, Αναστάσιος Νεράντζης και Κώστας Κατσαφάδος, του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Κουρουμπλής, του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης και των Ανεξάρτητων Ελλήνων Τέρενς Κουίκ.
 
 
 
 
 
Πηγή: tovima.gr
Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε Cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας σε αυτόν, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies. Περισσότερα...

Πολιτική Απορρήτου - Όροι Χρήσης - Περιορισμός Ευθύνης - Επικοινωνία Σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα
Αποδέχομαι

Newsletter