Menu

Αράμ Α’ προς Ερντογάν: Ο αρμενικός λαός ακόμα περιμένει!

Ο Πατριάρχης-Καθολικός θεωρεί ανεπαρκή την απόδοση από την Τουρκία της εκκλησιαστικής περιουσίας που κατασχέθηκε από το 1936 και μετά και ζητεί την επιστροφή όλων των περιουσιών που χάθηκαν κατά την γενοκτονία του 1915.

Ο Πατριάρχης-Καθολικός του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας Αράμ Α' έγραψε μια ανοικτή επιστολή στον Τούρκο Πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην οποία τόνισε την ανεπάρκεια ενός πρόσφατου μέτρου της κυβέρνησής του που προβλέπει την επιστροφή στις θρησκευτικές μειονότητες της Τουρκίας όλων των περιουσίων τους που κατασχέθηκαν από το 1936 και μετά.

Για τον επικεφαλής της Αρμενικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, της οποίας η έδρα βρισκόταν στο παρελθόν στην τουρκική επαρχία της Κιλικίας, δικαιοσύνη θα αποδοθεί στον αρμενικό λαό μόνο όταν η Τουρκία αναγνωρίζει τη γενοκτονία του 1915 και επιστρέφει όλα τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν την εποχή εκείνη.

 Ιδού, σε ελεύθερη μετάφραση, την επιστολή του Πατριάρχη-Καθολικού:

«Έχουμε μάθει από τον Τύπο την απόφαση της κυβέρνησής σας να επιστρέψει σε θρησκευτικές μειονότητες τις περιουσίες τους που κατασχέθηκαν από το 1936. Η απόφαση αυτή απαντά, βεβαίως, στις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από τη μία πλευρά, και από την άλλη στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με τις τουρκικές πιέσεις που ασκήθηκαν στις  χριστιανικές μειονότητες.
«Βάσει της ιδιότητας μου του πνευματικού και νομίμου  ηγέτη του Καθολικάτου των Ορθοδόξων Αρμενίων του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας, που ξεριζώθηκε από την ιστορική έδρα του και που μετεγκαταστάθηκε στο Λίβανο, και με την ιδιότητά μου ως εκπρόσωπος των γιων της  Αρμενικής Εκκλησίας που εκδιώχτηκαν από τη Τουρκία, και διασπαρθήκαν σε όλο τον κόσμο, Θεωρώ ότι η απόφασή σας της 27ης  Αυγούστου 2011 είναι μερική και άδικη.

 

Μια προγραμματισμένη δράση

«Το Καθολικάτο των Αρμένιων Ορθόδοξων του Οίκου της Μεγάλης Κιλικίας εξακολουθεί να διατηρεί τους τίτλους ιδιοκτησίας πολλών κτιρίων: εκκλησίες, νοσοκομεία, άσυλα, ορφανοτροφεία, νεκροταφεία και άλλες περιουσίες που ανήκουν στην Εκκλησία κατασχέθηκαν από τις τουρκικές αρχές κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας των Αρμενίων το 1915».

«Ισχύει το ίδιο για τους γιους του αρμενικού λαού, που διατηρούν ακόμα τους τίτλους ιδιοκτησίας των σπιτιών τους, των επιχειρήσεων τους, των ιδρυμάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων τους που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους, και που έχασαν μετά από την προγραμματισμένη  γενοκτονία που εκτελέστηκε από την οθωμανική τουρκική κυβέρνηση. 
«Η απόφαση της κυβέρνησης σας μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δίκαιο μέτρο και νομικά  τελεσίδική.

«Κύριε Πρωθυπουργέ, τα βήματα που λαμβάνετε προς τη δικαιοσύνη, όταν είναι ελλιπή, είναι στην πραγματικότητα μια άρνηση της ιστορίας και των δημοκρατικών αρχών και αξιών. Βέβαια, οι διεθνείς οργανισμοί, όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι επιτροπές του, είναι υπεύθυνοι για την υπεράσπιση των δημοκρατικών αρχών και αξιών και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση τους, αλλά η συνείδηση ​​και η μνήμη αυτών των αξίων και αρχών, είναι ο λαός.

«Ο Ύπατος Αρμοστής για τους Πρόσφυγες Fridtjof Nansen, βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1922, έγραψε στο διάσημο βιβλίο του, «Η Αρμενία και η Μέση Ανατολή» ότι «ο αρμενικός λαός ποτέ δεν έχασε ελπίδα, συνέχισε την δράση του και περίμενε γενναία. Ακόμα περιμένει».

«Θα ήθελα να προσθέσω ότι ο αρμενικός λαός δεν σταμάτησε ποτέ να διεκδικήσει από την Τουρκία να αποδώσει δικαιοσύνη όσον αφορά την γενοκτονία των Αρμενίων, και ποτέ δεν σταμάτησε να προσπαθεί να ανακτήσει τα ανθρωπιστικά δικαιώματά του».

 

 

«Κύριε Πρωθυπουργέ, η αφοσίωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη που επιδεικνύετε θα αποκτήσει αξιοπιστία μόνο όταν θα αναγνωρίσετε τη γενοκτονία των Αρμενίων».

 

Aram Ier à Erdogan : Le peuple arménien attend toujours !

 

Le catholicos juge insuffisante la restitution par la Turquie des biens d’Église confisqués après 1936 et réclame le retour de toutes les propriétés perdues lors du génocide de 1915.

Le catholicos Aram Ier a adressé au Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, une lettre ouverte dans lequel il a souligné l’insuffisance d’une mesure récente de son gouvernement prévoyant la restitution aux minorités religieuses en Turquie de toutes leurs propriétés confisquées depuis 1936.
Pour le chef de l’Église arménienne-orthodoxe, dont le siège se trouvait jadis dans la province turque de Cilicie, justice sera rendue au peuple arménien uniquement quand la Turquie reconnaîtra le génocide de 1915 et restituera tous les biens particuliers confisqués à l’époque.

Voici, dans une traduction libre, la lettre du catholicos :
« Nous avons appris à travers la presse la décision de votre gouvernement de restituer aux minorités religieuses les propriétés qui leur furent confisquées depuis 1936. Cette décision répond, certainement, aux injonctions récentes du Tribunal européen pour les droits de l’homme, d’une part, et aux débats qui se sont produits au Congrès américain au sujet des pressions turques exercées sur les minorités chrétiennes.
« En ma qualité de chef spirituel et légal du catholicosat des arméniens-orthodoxes de la Maison de Cilicie, déracinée de son siège historique et installée au Liban, et en ma qualité de représentant des fils de l’Église arménienne expulsés de Turquie et disséminés de par le monde, je considère que votre décision du 27 août 2011 est partielle et injuste.

Une action planifiée
« Le catholicosat des arméniens-orthodoxes de la Maison de Cilicie conserve toujours les titres de propriété de nombreux édifices : églises, hôpitaux, asiles, orphelinats, cimetières et autres propriétés appartenant à l’Église qui furent confisquées par les autorités turques lors du génocide arménien de 1915.
« Il en va de même pour les fils du peuple arménien, qui conservent toujours les titres de propriété de leurs maisons, commerces, institutions et autres bien-fonds hérités des aïeux, perdus après le génocide planifié et exécuté par le gouvernement turc ottoman.
« La décision prise par votre gouvernement peut être considérée comme répondant aux critères de l’Union européenne, mais elle ne peut être considérée comme une mesure équitable et juridiquement pertinente.
« Monsieur le Premier ministre, les pas que vous prenez en direction de la justice, quand ils sont incomplets, sont en réalité un déni de l’histoire et des principes et valeurs démocratiques. Certes, les institutions internationales, à l’instar du Tribunal européen pour les droits de l’homme et le Parlement européen et ses commissions, sont chargées de défendre ces principes et valeurs démocratiques et à veiller à leur respect, mais la conscience et la mémoire de ces valeurs et principes, c’est le peuple.
« Le haut-commissaire pour les Réfugiés Fridtjof Nansen, Prix Nobel de la paix 1922, a écrit dans son célèbre ouvrage L’Arménie et le Proche-Orient que “le peuple arménien n’a jamais perdu l’espoir, il a poursuivi son action et a attendu avec courage ; il attend toujours”.
« Je souhaite ajouter que le peuple arménien n’a cessé de réclamer de la Turquie qu’elle fasse justice, en ce qui concerne le génocide arménien, et n’a jamais cessé de chercher à rentrer dans ses droits humanitaires.
« Monsieur le Premier ministre, l’attachement aux droits de l’homme et à la justice que vous affichez ne gagnera en crédibilité qu’une fois reconnu le génocide arménien. »

Réactions des internautes à cet article


- Je suis absolument pour la restitution des biens acquis par la force des turcs sur les arméniens, lors du génocide contre ce peuple. Erdogan qui parle fort de démocratie et de justice sociale doit allier l'acte aux paroles, et pas qu'aux chrétiens, les chiites du M.O avaient aussi été enrôlés de force moyennant fortes rétributions dans les armées ottomanes et servaient de chair à canon dans leurs campagnes colonialistes, un témoignage de feu mon père qui me parlait de son oncle paternel, sauvé par une somme importante payée à cet effet. Mais faut pas rêver, le fait accompli est comme une croute fossilisée où un simple pardon relèverai de l'exploit. Demandez aux libanais du sud qui attendent, et je ne parle pas des palestiniens.
Jaber Kamel

- Christian, s'ils vont rendre tout ce qu'ils ont accaparé, rien qu'aux Grecs, entre terres, propriétés et autres, plus Sainte Sophie et autres Églises et Monastères, c'est évalué aux environs de trois trillions de euros. J'ai entendu ça à la télévision grecque. Comment pourraient-ils compenser les Arméniens ? Ils devraient rendre toute l'Asie Mineure aux Grecs et Arméniens, en plus de compensations. Je souhaite que ça arrive. Kamel doit être content avec ça...Amitiés Anastase Tsiris 
Anastase Tsiris

- Ils doivent tout rendre.....Tout ce qu'ils ont barboté aux Arméniens, aux Grecs et autres pendant et après cette guerre...les biens du clergé, mais aussi les biens privés. TOUT. Voleurs!
GEDEON Christian

 

Πηγή: L’Orient Le Jour (Λίβανος)

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε Cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας σε αυτόν, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies. Περισσότερα...

Πολιτική Απορρήτου - Όροι Χρήσης - Περιορισμός Ευθύνης - Επικοινωνία Σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα
Αποδέχομαι

Newsletter