Γράφει ο Αλέξανδρος-Μιχαήλ Χατζηλύρας

Δείτε σε μορφή PDF, το άρθρο για τους Προτεστάντες Αρμένιους στην Κύπρο (Ευαγγελικούς, Αδελφούς, Πεντηκοστιανούς, Αγγλικανούς, Αντβεντιστές).

Ελληνικά
Αγγλικά